แบบประเมินสถานศึกษา


ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สถิติประเมินสถานศึกษา


  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ประเมินตนเอง : 27,527 แห่ง
  • จำนวนสถานศึกษา
    ที่ผ่านเกณฑ์ : 10,281 แห่ง

ข้อมูลสถิติ E-Learning


  • จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ : 5,551 คน
  • จำนวนผู้ผ่านแบบทดสอบ : 4,592 คน

สถิติผู้เยี่ยมชม

รายงานผล E-Learning

# เรื่อง วันที่
รายงานผลการเข้าใช้งานระบบ E-Learning ไตรมาส 3 04 ก.ค. 2566
รายงานผลการเข้าใช้งานระบบ E-Learning ไตรมาส 2 10 เม.ย 2566
รายงานผลการเข้าใช้งานระบบ E-Learning ไตรมาส 1 10 เม.ย 2566