แบบประเมินสถานศึกษา


ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สถิติประเมินสถานศึกษา


 • จำนวนสถานศึกษา
  ที่ประเมินตนเอง : 27,463 แห่ง
 • จำนวนสถานศึกษา
  ที่ผ่านเกณฑ์ : 10,233 แห่ง

ข้อมูลสถิติ E-Learning


 • จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ : 4,448 คน
 • จำนวนผู้ผ่านแบบทดสอบ : 3,624 คน

สถิติผู้เยี่ยมชม


 • สถิติวันนี้ :
  26

 • สถิติสัปดาห์นี้ :
  6,451

 • สถิติเดือนนี้ :
  11,407

 • สถิติปีนี้ :
  19,755

 • สถิติทั้งหมด :
  19,755

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

RSV ไวรัสร้าย ! อันตรายเด็กเล็ก

การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

ผลสำรวจการสวมหน้ากากอนามัยของเด็กในสถานศึกษา

คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคระบบทางเดินหายใจในสถานศึกษา

10 มาตรการป้องกันควบคุมโรค สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย V.2

10 มาตรการป้องกันควบคุมโรค 

10 มาตรการป้องกันควบคุมโรค สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย V.1

10 มาตรการป้องกันควบคุมโรค 

ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อ RSV

แนวทางป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา

แนวทางป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา

แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ความรู้เรื่องโรค RSV

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ความรู้เรื่องโรคมือเท้าปาก

คลิกเพื่อดาวน์โหลด