แบบประเมินสถานศึกษา


ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สถิติประเมินสถานศึกษา


 • จำนวนสถานศึกษา
  ที่ประเมินตนเอง : 27,463 แห่ง
 • จำนวนสถานศึกษา
  ที่ผ่านเกณฑ์ : 10,233 แห่ง

ข้อมูลสถิติ E-Learning


 • จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ : 4,448 คน
 • จำนวนผู้ผ่านแบบทดสอบ : 3,624 คน

สถิติผู้เยี่ยมชม


 • สถิติวันนี้ :
  31

 • สถิติสัปดาห์นี้ :
  6,456

 • สถิติเดือนนี้ :
  11,412

 • สถิติปีนี้ :
  19,760

 • สถิติทั้งหมด :
  19,760

คู่มือ/แนวทาง

# เรื่อง วันที่
แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก 02 พ.ค. 2566
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน(Cluster)ในสถานศึกษา 02 พ.ค. 2566
แนวทางปฏิบัติคัดกรองครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 02 พ.ค. 2566
แนวทางปฏิบัติคัดกรองนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 02 พ.ค. 2566
คำแนะนำสำหรับผู้ทำหน้าที่คัดกรองในสถานศึกษา 02 พ.ค. 2566
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองก่อนส่งบุตรหลานไปสถานศึกษา 02 พ.ค. 2566
คู่มือ e-Learning โรคติดต่อในเด็กและโควิด 19 27 เม.ย 2566
คู่มือการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 24 เม.ย 2566
คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคระบบทางเดินหายใจในสถานศึกษา เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อเข้าสู่โรคประจำถิ่น 24 เม.ย 2566
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 05 เม.ย 2566
แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก(สำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก) 28 มี.ค. 2566