เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 
สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 45 ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 63,168 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 96.58 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดขอนแก่น...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่..

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 44 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 62,575 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 95.67 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดขอนแก่น... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 43 ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 61,881 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 94.61 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดขอนแก่น... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 42 ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 61,037 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 93.32 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดขอนแก่น...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 41 ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 59,931 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 91.63 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดขอนแก่น... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 40 ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 58,893 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 90.04 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดขอนแก่น...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 39 ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 57,234 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 87.51 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดขอนแก่น เพศชาย อายุ 10 เดือน จากเชื้อ Enterovirus 71...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 38 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 55,796 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 85.31 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย จากจังหวัดขอนแก่น... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่..  

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 37 ณ วันที่ 24 กันยายน 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 53,588 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 81.93 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย จากจังหวัดขอนแก่น...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 36 ณ วันที่ 18 กันยายน 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 51,251 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 78.36 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,485 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 35 ณ วันที่ 10 กันยายน 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 48,766 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 74.56 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,687 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 34 ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 46,079 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 70.45 ต่อแสนประชากร  เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,787 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 33 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562

พบผู้ป่วยจำนวน 43,292 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 66.19 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,907 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่..

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 32 ณ วันที่ 20 สิงหาาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 40,385 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 61.74 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,464 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 31 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 37,921 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 57.98 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,773 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 30 ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 35,148 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 53.74 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,503 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 29 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 32,654 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 49.92 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 28 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 29,075 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตรป่วย 44.45 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 27 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 25,613 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตรป่วย 39.16 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 26 ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 21,984 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 33.61 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติม