เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 
สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 6 (ณ.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 )

พบผู้ป่วย 4,555 ราย  จาก 76 จังหวัด  คิดเป็นอัตราป่วย 6.99 ต่อแสนประชากร  เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 595 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 5 (ณ.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 )

  พบผู้ป่วย 3,960 ราย  จาก 77 จังหวัด  คิดเป็นอัตราป่วย 6.08 ต่อแสนประชากร  เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 964 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 4 (ณ.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 )

พบผู้ป่วย 2,996 ราย  จาก 75 จังหวัด  คิดเป็นอัตราป่วย 4.60 ต่อแสนประชากร  เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 986 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 3 (ณ.วันที่ 25 มกราคม 2559)

                 พบผู้ป่วย 2,010 ราย จาก 74 จังหวัด  คิดเป็นอัตราป่วย 3.09 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว   856 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้่

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 2 (ณ.วันที่ 18 มกราคม 2559)

พบผู้ป่วย 1,154 ราย จาก 69 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.77 ต่อแสนประชากร...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 1 (ณ.วันที่ 11 มกราคม 2559)

   พบผู้ป่วย 609 ราย จาก 42 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.94 ต่อแสนประชากร...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 52 (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

      พบผู้ป่วย 40,517 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 62.21 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 569 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 51 (ณ.วันที่ 27 ธันวาคม 2558)

พบผู้ป่วย 39,948 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 61.34 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 919 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 50 (ณ.วันที่ 21 ธันวาคม 2558)

พบผู้ป่วย 39,029 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 59.93 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,554 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 49 (ณ.วันที่ 14 ธันวาคม 2558)

พบผู้ป่วย 37,475 ราย คิดเป็นอันตราป่วย 57.54 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 145 รายอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 48 (ณ.วันที่ 7 ธันวาคม 2558)

  พบผู้ป่วย 37,330 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 57.32 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 895 ราย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 47 (ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)

  พบผู้ป่วย 36,435 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 55.95 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 723 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 46 (ณ.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558)

พบผู้ป่วย 35,712 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 54.84 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 598 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 45 (ณ.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558)

พบผู้ป่วย 35,114 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 53.92 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 624 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 44 (ณ.วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558)

พบผู้ป่วย 34,490 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 52.96 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 663 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 43 (ณ.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)

พบผู้ป่วย 33,827 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 51.94 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 674 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 42 (ณ.วันที่ 25 ตุลาคม 2558)

พบผู้ป่วย 33,153 ราย คิดเป็นนอัตราป่วย 50.91 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 599 ราย… อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 41 (ณ.วันที่ 19 ตุลาคม 2558)

  พบผู้ป่วย 32,554 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 49.99 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 996 ราย...   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 40 (ณ.วันที่ 12 ตุลาคม 2558)

พบผู้ป่วย 31,558 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 48.46 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,007 ราย สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์เพิ่มเติมแบบเป็นกลุ่มก้อน จำนวน 2 เหตุการณ์... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 39 (ณ.วันที่ 5 ตุลาคม 2558)

พบผู้ป่วย 30,551 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 46.91 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,089 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้