เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 39 (ณ.วันที่ 5 ตุลาคม 2558)

พบผู้ป่วย 30,551 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 46.91 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,089 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 38 (ณ.วันที่ 21 กันยายน 2558 )

พบผู้ป่วย 29,462 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 45.24 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 885 ราย  สัปดาห์นี้มีรายงานการระบาดโรคมือ เท้า ปาก แบบเป็นกลุ่มก้อน เพิ่มเติม 1 เหตุการณ์   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 37 (ณ.วันที่ 21 กันยายน 2558 )

เข้ม คัดกรอง“โรคมือ เท้า ปาก” ศูนย์เด็กเล็ก-โรงเรียนอนุบาล พบผู้ป่วย 28,577 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 43.88 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,105 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 36 ( ณ.วันที่ 14 กันยายน 2558 )

พบผู้ป่วย 27,472 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 42.18 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,065 ราย เตือน 17 จังหวัด เสี่ยงโรคมือ เท้า ปาก…        อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 35 ( ณ.วันที่ 9 กันยายน 2558 )

พบผู้ป่วย 26,407 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 40.55 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,048 ราย ล่าสุดพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มเติม 1 ราย     ที่จังหวัดชลบุรี เป็นเพศหญิง อายุ 4 ปี 10 เดือน ให้ผลผลบวกเชื้อ Enterovirus 71 ... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 34 ( ณ.วันที่ 30 สิงหาคม 2558 )

     พบผู้ป่วย 25,359 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 38.94 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 909 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้...

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 33 (ณ.วันที่ 23 สิงหาคม 2558 )

  พบผู้ป่วย 24,450 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 37.54 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 262 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 32 ( ณ.วันที่ 17 สิงหาคม 2558 )

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคพบผู้ป่วย 24,188 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 37.14 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,155 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 31 (ณ.วันที่ 10 สิงหาคม 2558 )

  สัปดาห์ที่ 31 พบผู้ป่วย 23,033 ราย คิดเเป็นอัตราป่วย 35.37 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,207 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 30 (ณ.วันที่ 2 สิงหาคม 2558 )

 พบผู้ป่วย 21,826 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 33.51 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,781 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 29 (ณ.วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 )

พบผู้ป่วย 20,045 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 30.78 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 574 ราย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 28 (ณ.วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 )

 พบผู้ป่วย 19,471 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 29.90  ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 2,009 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย คือจังหวัดตาก เป็นเพศชาย อายุ 1 ปี 8 เดือน  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 27 (ณ.วันที่12 กรกฎาคม 2558 )

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาดวิทยา ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 (สัปดาห์ที่ 27)    พบผู้ป่วย 17,462 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 26.81 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,975 ราย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 26 (ณ.วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 )

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาดวิทยา ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 (สัปดาห์ที่ 26)       พบผู้ป่วย 15,487 ราย คิดเปนอัตราปวย 23.78 ตอแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,327 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้่

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 25 (ณ.วันที่ 29 มิถุนายน 2558 )

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาดวิทยา ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 (สัปดาห์ที่ 25)       พบผู้ป่วย 14,160 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 21.74 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,085 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 24 (ณ.วันที่ 22 มิถุนายน 2558 )

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาด ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 (สัปดาห์ที่ 24) พบผู้ป่วย 13,075 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 20.08 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 923 ราย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปากสัปดาห์ที่ 23 (วันที่ 14 มิถุนายน 2558)

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาดวิทยา ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2558 (สัปดาห์ที่ 23) พบผู้ป่วย 12,152 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 19.00 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 685 ราย...   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปากสัปดาห์ที่ 22 (วันที่ 7 มิถุนายน 2558)

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาดวิทยา ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2558 (สัปดาห์ที่ 22) พบผู้ป่วย 11,467  ราย คิดเปนอัตราปวย 17.944 ตอแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 486 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย (จังหวัดสระบุรี)....  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่