เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 
สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 24 ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

พบผู้ป่วยจำนวน 16,053 ราย จาก 77 จังหวัด  คิดเป็นอัตราป่วย 24.54 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 23 ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562

พบผู้ป่วยจำนวน 14,294 ราย จาก 77 จังหวัด  คิดเป็นอัตราป่วย 21.85 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 22 ณ วันที่10 มิถุนายน 2562

พบผู้ป่วยสะสม 13,113 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 20.05 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 858 ราย...อ่านข้อมูลเพิมเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 20 ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม 11,488 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 17.56 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 381 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 19 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม 11,107 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 16.98 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 332 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 18 ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม 10,775 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 16.47 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 345 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 17 ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม 10,430 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 15.94 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 285 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 16 ณ วันที่ 28 เมษายน 2562

พบผู้ป่วยสะสม 10,145 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 15.51 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 318 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 15 ณ วันที่ 21 เมษายน 2562

พบผู้ป่วยสะสม 9,827 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 15.02 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 452 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 14 ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

พบผู้ป่วยสะสม 9,375 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 14.33 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 356 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 13 ณ วันที่ 10 เมษายน 2562

พบผู้ป่วยสะสม 9,019  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 13.03 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 496 รายอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 12 ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

พบผู้ป่วยสะสม 8,523  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 13.03 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 519 ราย..อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 11 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม 8,004  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 12.23 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 568 ราย สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์เพิ่มเติม 1 เหตุการณ์ คือจังหวัดสมุทรปราการ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 50 ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 67,912  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 102.80 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,696 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 49 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 67,122  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 101.61 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 906 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 48 ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 66,216  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 100.24 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 850 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 47 ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 65,366  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 98.95 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 999 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 46 ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 64,367  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 97.44 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,048 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 45 ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 63,319  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 95.85 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 833 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 44 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 62,486  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 94.59 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 4,304 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้