เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 44 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 62,486  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 94.59 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 4,304 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 43 ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 58,182  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 88.07 ต่อแสนประชากร ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,457 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 42 ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 60,639  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 91.79 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,160 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 41 ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 59,479  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 90.04 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,354 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 40 ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 58,125  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 87.92 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,344 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 39 ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 56,781  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 85.95 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,711 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 38 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 55,070  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 84.17 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,439 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 37 ณ วันที่ 24 กันยายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 52,631  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 79.67 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,924 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 37 ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 50,707  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 76.76 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,210 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 35 ณ วันที่ 10 กันยายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 48,497  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 73.67 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,129 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 34 ณ วันที่ 2 กันยายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 46,368  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 70.44 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,276 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 33 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 44,092  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 66.98 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,390 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 32 ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 41,702  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 63.35 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,253 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 31 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 39,449  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 59.93 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,547 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 30 ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 36,902  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 56.40 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,703 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 29 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 33,199  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 50.43 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,047 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 28 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 31,152  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 47.32 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,404  ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 27 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 27,748  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 42.15 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,282 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 26 ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 24,466  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 37.39 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,770 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 25 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 20,696  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 31.44 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,117 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้