เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 
สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 3 ณ วันที่ 29 มกราคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 2,032 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 3.11 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 747 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 2 ณ วันที่ 22 มกราคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 1,285 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.96 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 656 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 1 ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

พบผู้ป่วย 629 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.96 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 53 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 70,377 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 107.57 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 188 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 52 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 70,189 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 107.28 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 725 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 51 ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 69,464 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 106.17 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 502 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 50 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 68,962 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 105.40 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 878 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 49 ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 68,084 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 104.06 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 612 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 48 ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 67,472 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 103.13 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 960 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 47 ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

พบผู้ป่วยสะสม 66,512 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 101.66 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 568 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 46 ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

พบผู้ป่วยสะสม 65,944 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 100.79 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 544 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 45 ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

พบผู้ป่วยสะสม 65,400 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 99.96 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 482 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 44 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

พบผู้ป่วยสะสม 64,918 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 99.22 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 572 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 43 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 64,346 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 98.35 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 690 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 42 ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 63,656 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 97.29 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 870 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 41 ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 62,786 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 95.96 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,112 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 40 ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 61,674 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 94.26 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,191 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 39 ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 60,483 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 92.44 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,412 ราย...อ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 38 วันที่ 25 กันยายน 2560

พบผู้ป่วยสะสม 59,071 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 90.29 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,566 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 37 วันที่ 18 กันยายน 2560

พบผู้ป่วยสะสม 57,505 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 87.89 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,635 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้