แบบประเมินสถานศึกษา


ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สถิติประเมินสถานศึกษา


 • จำนวนสถานศึกษา
  ที่ประเมินตนเอง : 27,463 แห่ง
 • จำนวนสถานศึกษา
  ที่ผ่านเกณฑ์ : 10,233 แห่ง

ข้อมูลสถิติ E-Learning


 • จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ : 4,448 คน
 • จำนวนผู้ผ่านแบบทดสอบ : 3,624 คน

สถิติผู้เยี่ยมชม


 • สถิติวันนี้ :
  74

 • สถิติสัปดาห์นี้ :
  6,499

 • สถิติเดือนนี้ :
  11,455

 • สถิติปีนี้ :
  19,803

 • สถิติทั้งหมด :
  19,803

3 วิธี CPR กู้ชีวิต 3 ช่วงวัย
อาหารติดคอ ปฐมพยาบาลอย่างไร?
การปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำ
เมื่อมีโควิด ต้องปิดโรงเรียนไหม
ทำอย่างไร เมื่อมีคนไม่สบายในโรงเรียน
เพลงสู้โควิดตัวร้าย
คลายข้อสงสัยผู้ปกครองเมื่อเด็กๆ ต้องไปโรงเรียน
วิถีใหม่ในรั้วโรงเรียน (New normal) ทำได้ง่าย ๆ ในรั้วโรงเรียน
การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่ายาง
ระวัง! เด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก-ไข้หวัดใหญ่ช่วงเปิดเทอม
โรคมือเท้าปาก
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลกลุ่มอาการของโรคติดต่อในเด็ก