เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 38 วันที่ 25 กันยายน 2560

พบผู้ป่วยสะสม 59,071 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 90.29 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,566 ราย...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้