เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 39 ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 60,483 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 92.44 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,412 ราย...

อ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี้