เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 46 ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

พบผู้ป่วยสะสม 65,944 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 100.79 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 544 ราย...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้