เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 53 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 70,377 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 107.57 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 188 ราย...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้