เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 3 ณ วันที่ 29 มกราคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 2,032 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 3.11 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 747 ราย...


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้