เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 24 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 18,579  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 28.22 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,240 ราย มีผู้ป่วยสะสมเสียชีวิต 4 ราย...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้