เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 31 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 39,449  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 59.93 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,547 ราย...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้