เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 32 ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 41,702  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 63.35 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,253 ราย...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้