เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 34 ณ วันที่ 2 กันยายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 46,368  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 70.44 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,276 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้