เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 35 ณ วันที่ 10 กันยายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 48,497  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 73.67 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,129 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 ราย...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้