เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 37 ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 50,707  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 76.76 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,210 ราย...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้