เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 41 ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 59,479  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 90.04 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,354 ราย...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้