เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 43 ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 58,182  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 88.07 ต่อแสนประชากร ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,457 ราย...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้