เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 26 ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 21,984 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 33.61 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติม