เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 28 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 29,075 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตรป่วย 44.45 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติม