เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 29 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 32,654 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 49.92 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่