เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 32 ณ วันที่ 20 สิงหาาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 40,385 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 61.74 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,464 ราย...


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่