เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 33 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562

พบผู้ป่วยจำนวน 43,292 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 66.19 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,907 ราย... 


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่..