เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 34 ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 46,079 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 70.45 ต่อแสนประชากร  เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,787 ราย...


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...