เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 35 ณ วันที่ 10 กันยายน 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 48,766 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 74.56 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,687 ราย...


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...