เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 36 ณ วันที่ 18 กันยายน 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 51,251 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 78.36 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,485 ราย...


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...