เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 38 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 55,796 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 85.31 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย จากจังหวัดขอนแก่น...


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่..