เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 39 ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 57,234 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 87.51 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย

จังหวัดขอนแก่น เพศชาย อายุ 10 เดือน จากเชื้อ Enterovirus 71...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...