เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 42 ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 61,037 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 93.32 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย

จังหวัดขอนแก่น...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...