เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน 

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 45 ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 63,168 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 96.58 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย

จังหวัดขอนแก่น...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่..