เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

วันที่ 12-13 ธ.ค. 2562 กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันนโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย