แบบประเมินสถานศึกษา


ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สถิติประเมินสถานศึกษา


 • จำนวนสถานศึกษา
  ที่ประเมินตนเอง : 27,463 แห่ง
 • จำนวนสถานศึกษา
  ที่ผ่านเกณฑ์ : 10,233 แห่ง

ข้อมูลสถิติ E-Learning


 • จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ : 4,448 คน
 • จำนวนผู้ผ่านแบบทดสอบ : 3,624 คน

สถิติผู้เยี่ยมชม


 • สถิติวันนี้ :
  10

 • สถิติสัปดาห์นี้ :
  6,435

 • สถิติเดือนนี้ :
  11,391

 • สถิติปีนี้ :
  19,739

 • สถิติทั้งหมด :
  19,739

รายงานสถานการณ์โรค

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในเด็กต่ำกว่า 5 ปี ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565

อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กต่ำกว่า 5 ปี ปี 2565 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีจำนวน 77,993 ราย
อัตราป่วย 2,597.99 ต่อแสนประชากร ปัจจุบันยังไม่พบผู้เสียชีวิตอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่...