รายงานแบบคัดกรองโรค

ช่วงอายุ
ช่วงเวลาที่เกิดโรค วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด
ปีที่คัดกรอง เดือนที่คัดกรองโรค
สคร.
จังหวัด อำเภอ ตำบล
ศูนย์เด็กเล็ก
ห้องเรียน
ส่งออก เครื่องพิมพ์ Excel
หวัด มือ เท้า ปาก อุจจาระร่วง ไข้ ไข้ออกผื่น อื่นๆ
สคร.1 0 0 0 0 0 0
สคร.2 2377 6 18 104 0 295
สคร.3 0 0 0 0 0 0
สคร.4 13 1 3 1 0 0
สคร.5 15 0 0 0 0 0
สคร.6 2 0 0 0 0 0
สคร.7 1 0 0 1 1 0
สคร.8 16 0 0 17 0 0
สคร.9 23 0 0 0 0 3
สคร.10 0 0 0 7 0 0
สคร.11 2426 54 14 228 5 5
สคร.12 0 0 0 0 0 0
สปคม. 0 0 0 0 0 0