เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

ภาพกิจกรรม

image
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันนโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย 12-13 ธ.ค.62 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
(24 รูป)
image
ประชุมเตรียมก่อนประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ วันที่ 3 ธ.ค. 62
(6 รูป)
image
ประชุมหารือกำหนดทิศทางการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ปีงบประมาณ 2563
(6 รูป)
image
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจโครงการศึกษาประสิทธิผลของการให้วิตามินเอเพื่อป้องกันการระบาดของโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กแบบครบวงจร 13 พ.ค 62
(20 รูป)
image
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก วันที่ 18-19 ธค. 61
(21 รูป)
image
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จังหวัดอำนาจและร้อยเอ็ด
(9 รูป)
image
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จังหวัด กำแพงเพชร
(4 รูป)
image
การประชุม เรื่อง ติดตามการพัฒนาระบบศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
(5 รูป)
image
ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
(16 รูป)
image
การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดสิงห์บุรี 14 มกราคม 2559
(8 รูป)
image
การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดลพบุรี 13 มกราคม 2559
(9 รูป)
image
การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดสระบุรี 12 มกราคม 2559
(6 รูป)
image
การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดน่าน 14 ธันวาคม 2558
(12 รูป)
image
การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 18 ธันวาคม 2558
(7 รูป)
image
การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดเชียงราย 16 ธันวาคม 2558
(10 รูป)
image
การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ธันวาคม 2558
(6 รูป)
image
การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดภูเก็ต 2 ธันวาคม 2558
(11 รูป)
image
การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดพังงา 1 ธันวาคม 2558
(10 รูป)
image
รูปภาพประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก 11-12 มี.ค 58 ณ โรงแรมมิราเคิลฯ
(1 รูป)
image
โครงการศึกษาประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
(12 รูป)
image
รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต11 จังหวัดภูเก็ต
(40 รูป)
image
รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต10 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(40 รูป)
image
รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต9 จังหวัดเพชรบูรณ์
(40 รูป)
image
รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต8 จังหวัดชัยนาท
(39 รูป)
image
รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต7 จังหวัดมุกดาหาร
(40 รูป)
image
รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต6 จังหวัด เลย
(39 รูป)
image
รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต5 จังหวัดบุรีรัมย์
(40 รูป)
image
รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต4 จังหวัดสุพรรณบุรี
(40 รูป)
image
รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต3 จังหวัด ตราด
(30 รูป)
image
รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต2 จังหวัดลพบุรี
(40 รูป)
image
รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต1 จังหวัดอยุธยา
(40 รูป)
image
โครงการรณรงค์ การป้องกันโรคและภัยสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ปี 2556
(117 รูป)
image
การถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
(44 รูป)
image
ภาพการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
(68 รูป)
image
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานป้้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
(39 รูป)
image
ประเมินศูนย์เด็กเล็กและสื่อภาพพลิก จ.เชียงราย
(16 รูป)