แบบประเมินสถานศึกษา


ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สถิติประเมินสถานศึกษา


 • จำนวนสถานศึกษา
  ที่ประเมินตนเอง : 27,463 แห่ง
 • จำนวนสถานศึกษา
  ที่ผ่านเกณฑ์ : 10,233 แห่ง

ข้อมูลสถิติ E-Learning


 • จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ : 4,448 คน
 • จำนวนผู้ผ่านแบบทดสอบ : 3,624 คน

สถิติผู้เยี่ยมชม


 • สถิติวันนี้ :
  32

 • สถิติสัปดาห์นี้ :
  6,457

 • สถิติเดือนนี้ :
  11,413

 • สถิติปีนี้ :
  19,761

 • สถิติทั้งหมด :
  19,761

รูปภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
(15 รูป)

ประชุมวิชาการเพื่อหารือแนวทางการยกเลิกการใส่หน้ากากอนามัยในเด็กเล็กในสถานศึกษาช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น 8 ก.พ.66 ครั้งที่ 2/2566
(5 รูป)

ประชุมคณะทำงานในการจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 26 ม.ค. 2566 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
(12 รูป)

ประชุมวิชาการเพื่อหารือแนวทางการยกเลิกการใส่หน้ากากอนามัยในเด็กเล็กในสถานศึกษาช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น 19 ม.ค.66 ครั้งที่ 1/2566
(8 รูป)

ประชุม Training การจัดการเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ E-learning โรคติดต่อในเด็กและโรคโควิด 19 ในวันที่ 10 ม.ค. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
(13 รูป)

ประชุมคณะทำงานในการจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 22 ธ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
(11 รูป)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันนโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย 12-13 ธ.ค.62 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
(24 รูป)

ประชุมเตรียมก่อนประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ วันที่ 3 ธ.ค. 62
(6 รูป)

ประชุมหารือกำหนดทิศทางการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ปีงบประมาณ 2563
(6 รูป)

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจโครงการศึกษาประสิทธิผลของการให้วิตามินเอเพื่อป้องกันการระบาดของโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กแบบครบวงจร 13 พ.ค 62
(20 รูป)

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก วันที่ 18-19 ธค. 61
(21 รูป)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จังหวัดอำนาจและร้อยเอ็ด
(9 รูป)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จังหวัด กำแพงเพชร
(4 รูป)

การประชุม เรื่อง ติดตามการพัฒนาระบบศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
(5 รูป)

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
(16 รูป)

การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดสิงห์บุรี 14 มกราคม 2559
(8 รูป)

การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดลพบุรี 13 มกราคม 2559
(9 รูป)

การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดสระบุรี 12 มกราคม 2559
(6 รูป)

การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดน่าน 14 ธันวาคม 2558
(12 รูป)

การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 18 ธันวาคม 2558
(7 รูป)

การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดเชียงราย 16 ธันวาคม 2558
(10 รูป)

การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ธันวาคม 2558
(6 รูป)

การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดภูเก็ต 2 ธันวาคม 2558
(11 รูป)

การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากจังหวัดพังงา 1 ธันวาคม 2558
(10 รูป)

รูปภาพประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก 11-12 มี.ค 58 ณ โรงแรมมิราเคิลฯ
(1 รูป)

โครงการศึกษาประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
(12 รูป)

รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต11 จังหวัดภูเก็ต
(40 รูป)

รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต10 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(40 รูป)

รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต9 จังหวัดเพชรบูรณ์
(40 รูป)

รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต8 จังหวัดชัยนาท
(39 รูป)

รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต7 จังหวัดมุกดาหาร
(40 รูป)

รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต6 จังหวัด เลย
(39 รูป)

รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต5 จังหวัดบุรีรัมย์
(40 รูป)

รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต4 จังหวัดสุพรรณบุรี
(40 รูป)

รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต3 จังหวัด ตราด
(30 รูป)

รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต2 จังหวัดลพบุรี
(40 รูป)

รูปภาพการนิเทศงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2557 เขต1 จังหวัดอยุธยา
(40 รูป)

โครงการรณรงค์ การป้องกันโรคและภัยสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ปี 2556
(117 รูป)

การถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
(44 รูป)

ภาพการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
(68 รูป)

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานป้้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
(39 รูป)

ประเมินศูนย์เด็กเล็กและสื่อภาพพลิก จ.เชียงราย
(16 รูป)