แบบประเมินสถานศึกษา


ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สถิติประเมินสถานศึกษา


 • จำนวนสถานศึกษา
  ที่ประเมินตนเอง : 27,463 แห่ง
 • จำนวนสถานศึกษา
  ที่ผ่านเกณฑ์ : 10,233 แห่ง

ข้อมูลสถิติ E-Learning


 • จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ : 4,448 คน
 • จำนวนผู้ผ่านแบบทดสอบ : 3,624 คน

สถิติผู้เยี่ยมชม


 • สถิติวันนี้ :
  11

 • สถิติสัปดาห์นี้ :
  6,436

 • สถิติเดือนนี้ :
  11,392

 • สถิติปีนี้ :
  19,740

 • สถิติทั้งหมด :
  19,740

รูปภาพกิจกรรม

ประชุมวิชาการเพื่อหารือแนวทางการยกเลิกการใส่หน้ากากอนามัยในเด็กเล็กในสถานศึกษาช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น 8 ก.พ.66 ครั้งที่ 2/2566